قیمت و شرایط فروش خودروهای مدیران خودرو

مدیران خودرو طرح فروش اعتباری و فوری محصولات خود شامل خودروهای چری و ام‌وی‌ام را ویژه عید قربان تا عید غدیر ۹۸ اعلام کرد.

قیمت و شرایط فروش خودروهای مدیران خودرو

شرکت مدیران خودرو طرح فروش اقساطی و فوری جدید محصولات چری و ام‌وی‌ام با مدل ۹۸ را ویژه عید قربان تا عید غدیر اعلام کرد. مدیران خودرو شرایط فروش اقساطی محصولات ام‌وی‌ام‌ و چری را از روز سه‌شنبه مورخ ۹۸/۰۵/۱۵ انجام می‌دهد.
قیمت محصولات چری ویژه مرداد ماه ۹۸
نام محصول تیپ قیمت نمایندگی (تومان) مدل
چری آریزو 5 دنده دستی لاکچری ۱۸۹،۷۰۰،۰۰۰ ۹۷
چری آریزو 5 دنده دستی لاکچری ۱۹۸،۷۰۰،۰۰۰ ۹۸
چری آریزو 5 توربواکسلنت ۲۳۵،۵۰۰،۰۰۰ ۹۷
چری آریزو 5 توربواکسلنت ۲۴۶،۶۰۰،۰۰۰ ۹۸
چری تیگو 5 لاکچری ۲۹۸،۷۰۰،۰۰۰ ۹۷
چری تیگو 5 لاکچری ۳۱۲،۹۰۰،۰۰۰ ۹۸
چری تیگو 5 اکسلنت ۳۱۳،۷۰۰،۰۰۰ ۹۷
چری تیگو 5 اکسلنت ۳۲۸،۶۰۰،۰۰۰ ۹۸
چری تیگو 7 اکسلنت ۳۹۵،۰۰۰،۰۰۰ ۹۷
چری تیگو 7 اکسلنت اکسلنت ۴۳۷،۳۰۰،۰۰۰ ۹۸
چری آریزو 6 اکسلنت ۳۷۲،۱۰۰،۰۰۰ ۹۸
قیمت محصولات ام‌وی‌ام‌ ویژه مرداد ماه ۹۸
نام محصول تیپ قیمت نمایندگی (تومان) مدل
ام‌وی‌ام 315 جدید اکسلنت اسپرت/ اسپرت اکسلنت ۱۲۷،۳۰۰،۰۰۰ ۹۷
ام‌وی‌ام 315 جدید اکسلنت اسپرت/ اسپرت اکسلنت ۱۴۰،۲۰۰،۰۰۰ ۹۸
ام‌‌وی‌ام X22 دنده دستی ساده ۱۶۱،۸۰۰،۰۰۰ ۹۷
ام‌‌وی‌ام X22 دنده دستی لاکچری ۱۶۴،۸۰۰،۰۰۰ ۹۷
ام‌‌وی‌ام X22 دنده دستی لاکچری ۱۷۲،۷۰۰،۰۰۰ ۹۸
ام‌‌وی‌ام X22 دنده دستی اسپرت اکسلنت ۱۶۹،۶۰۰،۰۰۰ ۹۷
ام‌‌وی‌ام X22 دنده دستی اکسلنت اسپرت ۱۷۲،۶۰۰،۰۰۰ ۹۷
ام‌‌وی‌ام X22 خودکار لاکچری ۱۷۶،۷۰۰،۰۰۰ ۹۷
ام‌‌وی‌ام X22 خودکار لاکچری ۱۹۵،۶۰۰،۰۰۰ ۹۸
ام‌‌وی‌ام X22 خودکار اکسلنت اسپرت
۱۹۴،۷۰۰،۰۰۰ ۹۷
ام‌‌وی‌ام X22 خودکار اکسلنت اسپرت ۲۰۳،۸۰۰،۰۰۰ ۹۸
ام‌‌وی‌ام X33 S خودکار اسپرت ۲۲۵،۳۰۰،۰۰۰ ۹۷
ام‌‌وی‌ام X33 S اسپرت خودکار اسپرت ۲۳۶،۰۰۰،۰۰۰ ۹۸
شرایط فروش اعتباری چری ویژه مرداد ماه ۹۸ (اعیاد قربان و غدیر)
نام محصول مدل قیمت نهایی (تومان) تحویل شرایط فروش
چری آریزو 5 دنده دستی لاکچری ۹۸ ۱۹۸،۷۰۰،۰۰۰ ۴۵ روز کاری پیش‌پرداخت ۵۰ درصد به علاوه بیمه و مالیات، میزان تسهیلات ۵۰ درصد، اقساط ۱۲ تا ۴۸ ماهه با سود ۱۸ درصد، برای خرید اقساطی ۱۲ ماهه سودی در نظر گرفته نمی‌شود
چری تیگو 5 لاکچری ۹۸ ۳۱۲،۹۰۰،۰۰۰ ۳۰ روز کاری پیش‌پرداخت ۵۰ درصد به علاوه بیمه و مالیات، میزان تسهیلات ۵۰ درصد، اقساط ۱۲ تا ۴۸ ماهه با سود ۱۸ درصد، برای خرید اقساطی ۱۲ ماهه سودی در نظر گرفته نمی‌شود
چری تیگو 7 اکسلنت ۹۸ ۴۳۷،۳۰۰،۰۰۰ ۳۰ روز کاری پیش‌پرداخت ۵۰ درصد به علاوه بیمه و مالیات، میزان تسهیلات ۵۰ درصد، اقساط ۱۲ تا ۴۸ ماهه با سود ۱۸ درصد، برای خرید اقساطی ۱۲ ماهه سودی در نظر گرفته نمی‌شود
چری آریزو 5 توربو اکسلنت ۹۸ ۲۴۶،۶۰۰،۰۰۰ ۳۰ روز کاری پیش‌پرداخت ۵۰ درصد به علاوه بیمه و مالیات، میزان تسهیلات ۵۰ درصد، اقساط ۱۲ تا ۴۸ ماهه با سود بین ۱۲ تا ۱۸ درصد
چری تیگو 5 اکسلنت ۹۷ ۳۱۳،۷۰۰،۰۰۰ ۳۰ روز کاری پیش‌پرداخت ۵۰ درصد به علاوه بیمه و مالیات، میزان تسهیلات ۵۰ درصد، اقساط ۱۲ تا ۴۸ ماهه با سود ۱۸ درصد، برای خرید اقساطی ۱۲ ماهه سودی در نظر گرفته نمی‌شود
شرایط فروش فوری نقدی محصولات چری ویژه مرداد ماه ۹۸ (اعیاد قربان و غدیر)
نام محصول مدل قیمت نهایی (تومان) تحویل شرایط فروش
چری آریزو 5 دنده دستی لاکچری ۹۸ ۱۹۸،۷۰۰،۰۰۰ فوری فروش نقدی، تحویل فوری
چری آریزو 5 توربو اکسلنت ۹۸ ۲۴۶،۶۰۰،۰۰۰ فوری فروش نقدی، تحویل فوری
چری تیگو 5 لاکچری ۹۸ ۳۱۲،۹۰۰،۰۰۰ فوری فروش نقدی، تحویل فوری
چری تیگو 5 اکسلنت ۹۷ ۳۱۳،۷۰۰،۰۰۰ فوری فروش نقدی، تحویل فوری
چری تیگو 7 اکسلنت ۹۸ ۴۳۷،۳۰۰،۰۰۰ فوری فروش نقدی، تحویل فوری

شرایط فروش اعتباری محصولات ام‌وی‌ام ویژه مرداد ماه ۹۸ (اعیاد قربان و غدیر)
نام محصول مدل قیمت نهایی (تومان) تحویل شرایط فروش
ام‌وی‌ام 315 جدید اکسلنت اسپرت ۹۸ ۱۴۰،۲۰۰،۰۰۰

۳۰ روز کاری

پیش‌پرداخت حدود ۵۰ درصد، اقساط ۱۲ تا ۴۸ ماهه با سود ۱۹ درصد، بازپرداخت هر سه ماه یک‌بار
ام‌‌وی‌ام X33 S اسپرت ۹۸ ۲۳۶،۰۰۰،۰۰۰

۳۰ روز کاری

پیش‌پرداخت حدود ۵۰ درصد، اقساط ۱۲ تا ۴۸ ماهه با سود ۱۹ درصد، بازپرداخت هر سه ماه یک‌بار
ام‌وی‌ام X22 خودکار لاکچری ۹۸ ۱۹۵،۶۰۰،۰۰۰

۳۰ روز کاری

پیش‌پرداخت حدود ۵۰ درصد، اقساط ۱۲ تا ۴۸ ماهه با سود ۲۱ درصد، بازپرداخت هر سه ماه یک‌بار
ام‌وی‌ام X22 خودکار اکسلنت اسپرت ۹۸ ۲۰۳،۸۰۰،۰۰۰

۳۰ روز کاری

پیش‌پرداخت حدود ۵۰ درصد، اقساط ۱۲ تا ۴۸ ماهه با سود ۲۱ درصد، بازپرداخت هر سه ماه یک‌بار
ام‌وی‌ام X22 دنده دستی لاکچری ۹۸ ۱۷۲،۷۰۰،۰۰۰

۳۰ روز کاری

پیش‌پرداخت حدود ۵۰ درصد، اقساط ۱۲ تا ۴۸ ماهه با سود ۲۱ درصد، بازپرداخت هر سه ماه یک‌بار
ام‌وی‌ام X22 دنده دستی اکسلنت اسپرت ۹۸ ۱۸۱،۲۰۰،۰۰۰ ۳۰ روز کاری پیش‌پرداخت حدود ۵۰ درصد، اقساط ۱۲ تا ۴۸ ماهه با سود ۲۱ درصد، بازپرداخت هر سه ماه یک‌بار
شرایط فروش فوری محصولات ام‌وی‌ام ویژه مرداد ماه ۹۸ (اعیاد قربان و غدیر)
نام محصول مدل قیمت نهایی (تومان) تحویل شرایط فروش
ام‌وی‌ام 315 جدید اکسلنت اسپرت ۹۷ ۱۲۷،۳۰۰،۰۰۰

۳۰ روز کاری

فروش نقدی، بیمه شخص ثالث بر عهده خودروساز است
ام‌وی‌ام 315 جدید اکسلنت اسپرت ۹۸ ۱۴۰،۲۰۰،۰۰۰

۳۰ روز کاری

فروش نقدی، بیمه شخص ثالث بر عهده خودروساز است
ام‌‌وی‌ام X33 S اسپرت ۹۸ ۲۳۶،۰۰۰،۰۰۰

۳۰ روز کاری

فروش نقدی، بیمه شخص ثالث بر عهده خودروساز است
ام‌‌وی‌ام X33 S اسپرت ۹۷ ۲۲۵،۳۰۰،۰۰۰

۳۰ روز کاری

فروش نقدی، بیمه شخص ثالث بر عهده خودروساز است
ام‌وی‌ام X22 ساده ۹۷ ۱۶۱،۸۰۰،۰۰۰

۳۰ روز کاری

فروش نقدی، بیمه شخص ثالث بر عهده خودروساز است
ام‌وی‌ام X22 خودکار لاکچری ۹۷ ۱۸۶،۷۰۰،۰۰۰

۳۰ روز کاری

فروش نقدی، بیمه شخص ثالث بر عهده خودروساز است
ام‌وی‌ام X22 خودکار لاکچری ۹۸ ۱۹۵،۶۰۰،۰۰۰

۳۰ روز کاری

فروش نقدی، بیمه شخص ثالث بر عهده خودروساز است
ام‌وی‌ام X22 خودکار اکسلنت اسپرت ۹۷ ۱۹۴،۷۰۰،۰۰۰

۳۰ روز کاری

فروش نقدی، بیمه شخص ثالث بر عهده خودروساز است
ام‌وی‌ام X22 خودکار اکسلنت اسپرت ۹۸ ۲۰۳،۸۰۰،۰۰۰

۳۰ روز کاری

فروش نقدی، بیمه شخص ثالث بر عهده خودروساز است
ام‌وی‌ام X22 دنده دستی لاکچری ۹۷ ۱۶۴،۸۰۰،۰۰۰

۳۰ روز کاری

فروش نقدی، بیمه شخص ثالث بر عهده خودروساز است
ام‌وی‌ام X22 دنده دستی لاکچری ۹۸ ۱۷۲،۷۰۰،۰۰۰

۳۰ روز کاری

فروش نقدی، بیمه شخص ثالث بر عهده خودروساز است
ام‌وی‌ام X22 دنده دستی اسپرت اکسلنت ۹۷ ۱۶۹،۶۰۰،۰۰۰

۳۰ روز کاری

فروش نقدی، بیمه شخص ثالث بر عهده خودروساز است
ام‌وی‌ام X22 دنده دستی اکسلنت اسپرت ۹۷ ۱۷۲،۶۰۰،۰۰۰

۳۰ روز کاری

فروش نقدی، بیمه شخص ثالث بر عهده خودروساز است
ام‌وی‌ام X22 دنده دستی اکسلنت اسپرت ۹۸ ۱۸۱،۲۰۰،۰۰۰ ۳۰ روز کاری فروش نقدی، بیمه شخص ثالث بر عهده خودروساز است

قیمت محصولات مدیران خودرو
نام محصول قیمت نمایندگی (تومان) قیمت بازار (تومان)
ام‌وی‌ام 315 جدید اکسلنت اسپرت ۱۳۲،۳۰۰،۰۰۰ —
ام‌‌وی‌ام X22 – دنده‌ای ۱۵۲،۷۰۰،۰۰۰ —
ام‌وی‌ام X22 – دنده‌ای (اسپرت) EX ۱۶۰،۰۰۰،۰۰۰ —
ام‌‌وی‌ام X22 – خودکار ۱۸۴،۶۰۰،۰۰۰ —
ام‌وی‌ام X22 – خودکار (اسپرت) EX ۱۹۲،۳۰۰،۰۰۰ —
ام‌‌وی‌ام X33 ۲۲۲،۷۰۰،۰۰۰ —
چری آریزو 5 دنده‌ای ۱۸۷،۵۰۰،۰۰۰ —
چری آریزو 5 توربو ۲۳۲،۷۰۰،۰۰۰ —
چری آریزو 6 توربو ۳۵۱،۱۰۰،۰۰۰ —
چری تیگو 5 لاکچری ۲۹۵،۲۰۰،۰۰۰ —
چری تیگو 5 اکسلنت ۳۱۰،۰۰۰،۰۰۰ —
چری تیگو 7 مدل Excellent ۳۷۲،۷۰۰،۰۰۰

چری تیگو 7 مدل IE ۴۱۲،۶۰۰،۰۰۰

 

منبع : زومیت